Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

AI v marketingu. Jak ji využít? 

Jedním z odvětví, které může AI technologie značně ovlivnit, je moderní marketing, který je založený zejména na porozumění potřebám a preferencím zákazníků a schopnosti na základě těchto poznatků v reálném čase efektivně jednat. Podle výzkumu však plného potenciálu AI využívá jen minimum firem.  

Obsah: 

 • Co je to AI
 • Výsledky globálního průzkumu Accenture
 • Predikace nákupů 
 • Cílenější reklama 
 • Omezení fluktuace 
 • Správa dat 
 • Kvalitnější a chytřejší vyhledávání
 • Dynamické přeceňování a stanovení optimální ceny
 • Prognózy prodejních výsledků
 • Sociální naslouchání a podpora budování značky
 • Autonomní chatboti
 • Cílení a segmentace 
 • Vizuální vyhledávání 

Co je to AI

Umělá inteligence neboli Artificial intelligence se zkratkou AI je dovednost strojů napodobovat lidské schopnosti, jako je například uvažování, učení se, plánování či kreativita. Technickým systémům umožňuje reagovat na vjemy z jejich prostředí, řešit problémy a dosahovat určitých cílů. AI se proto využívá i v marketingu

Výsledky globálního průzkumu Accenture

Podle globálního průzkumu Accenture sice většina společností zahrnula umělou inteligenci do svých obchodních strategií, ale jen 12 % společností ji využívá na tak vysoké úrovni, že díky tomu získává značné konkurenční výhody. Tím dosahují až o 50 % většího růstu tržeb. Klíčové jsou technické dovednosti, organizační strategie, firemní kultura, ale i odpovědné využívání Al s podporou ze strany vedení. 

Predikace nákupů 

Základem moderního marketingu je odhalení a uspokojení potřeb zákazníka ještě dříve, než si je sám uvědomí. Spojením Al a CRM se schopností predikace nákupů lze dosáhnout rychlejších a přesnějších odhadů díky analýze předchozích integrací. AI odhalí vzory v chování klienta a tím ještě lépe předpovídá jeho budoucí potřeby. Například zákaznická linka předpovídá objem hovorů a zajistí dostatek operátorů.

Cílenější reklama 

AI technologie díky kolaborativnímu filtrování zajistí lepší zacílení reklamy na jednotlivce i skupiny. Nástroje Al slouží k přesnější profilaci klienta, díky čemuž lze upravit nabídky či služby tak, aby více vyhovovaly jeho potřebám. Ve vhodný čas lze rozesílat klientům nabídky na míru. To využívá Amazon, Netflix nebo Spotify.

Omezení fluktuace 

Podle výzkumů společnosti Garner pochází až 65 % zakázek od stálých klientů. AI CRM poskytne společnosti prognózu jejich chování a záměrů. Umělá inteligence analyzuje důvody, které vedou kupujícího k přechodu ke konkurenci. Získáte tak možnost podniknout konkrétní kroky k tomu, aby od vás klient neodešel. 

Správa dat 

Podle průzkumů je až 91 % získaných dat neúplných. Navíc má až 87 % uživatelů potíže se zadáváním dat a používáním CRM nástrojů. AI tuto práci převezme, data zadá, zpracuje a oprostí od lidských chyb. Vy se můžete věnovat důležitějším úkolům. Dnes je rychlost zásadní a proto je integrace AI s CRM nevyhnutelná. 

Kvalitnější a chytřejší vyhledávání

Využití umělé inteligence vylepší způsob vyhledávání ve vyhledávačích. Google díky AI ve vyhledávání zavedl algoritmus RankBrain založený na strojovém učení. Interní vyhledávače tedy určují vazby mezi produkty a navrhují položky. E-shopy díky sémantickému vyhledávání rozpoznají vazby mezi produkty, navrhnou podobné položky nebo automaticky opravují chyby. 

Dynamické přeceňování a stanovení optimální ceny

Umělá inteligence optimalizuje ceny dle ročního období, geografické polohy, recenzí, poptávky na trhu, data rezervace i lokálních událostí. Analyzuje zákaznická data a předpoví, kolik je daný zákazník ochoten zaplatit. Vypočítává úroveň slev i zdražení potřebnou k prodeji. Využívá se třeba v AirBnB či e-shopech

Prognózy prodejních výsledků

Prognózy prodeje jsou zajímavý rys umělé inteligence založené na predikci. Z historických prodejních dat porovnává a sleduje hospodářské trendy, předpovídá prodejní výsledky a pomáhá nám činit správná obchodní rozhodnutí. Prognózy mohou pomoci odhadovat poptávku. Je však třeba vzít v úvahu i další faktory. 

Sociální naslouchání a podpora budování značky

Díky umělé inteligenci lze sledovat konverzace kolem vaší značky na sociálních médiích. Lépe porozumíte postojům potenciálních i stávajících zákazníků, lépe čelíte problémům, předvídáte a využijete data k cílení marketingových kampaní. To využila společnost Samsung při aktualizaci smartphonu S8 pro odstranění jeho předchozích slabin. 

Autonomní chatboti

Autonomní chatboti využijí umělou inteligenci naplno. Mohou komunikovat za vás. Jejich fungování je založeno na strojovém učení, umí přirozeně reagovat na otázky a stále rozšiřují svůj záběr. Díky analýze dat navíc často odhalí témata, která zrovna nepovažujete ve svém podnikání i byznyse za důležitá. 

Cílení a segmentace 

Pro oslovení klientů na personalizované úrovni se díky AI marketingu zaměříte na specifické segmenty, jako je pohlaví, věk či minulé chování. Na základě dat vznikají algoritmy strojového učení rozpoznávající důležité proměnné a společné vlastnosti jisté cílové skupiny. Dynamická segmentace reaguje na nákupní chování v reálném čase a zohledňuje, že se chování zákazníků často mění v čase z různých důvodů

Vizuální vyhledávání 

Vizuální vyhledávání lze využít ke zlepšení merchandisingu a personalizaci obchodního zážitku. Rozpoznávání obrázků dá prodejcům výhodu zejména na sociálních sítích. Umožní najít značkové produkty či loga a identifikovat aktuální vizuální trendy. Doporučí relevantní produkty na základě toho, jak vypadají.

×

Přihlášení k odběru novinek

Prosím, vyplňte následující informace

Odebírat novinky