Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Hlas. 9 tipů jak s ním pracovat

Pokud už jste dali do pořádku svůj šatník, máte vychytaný outfit a upravený vzhled do posledního detailu, je ten pravý čas zapracovat na svém vystupování. Ať už mluvíte s někým tváří v tvář nebo po telefonu, zaměřte se na svůj hlas! Je to velmi mocná, ale často podceňovaná zbraň. Naučte se pracovat s dechem i hlasem zároveň.

Obsah:

  • Vynahraďte hlasem fyzickou nepřítomnost
  • Dýchejte do břicha, dodáte hlasu barvu i rytmus
  • Hlas umí odhalit emoce
  • Hlas dodá barvitost každé konverzaci
  • Dejte do hlasu nadšení i motivaci
  • Zpomalte a nezahlcujte informacemi
  • Důraz zvýrazní pauzy
  • Pořádně artikulujte
  • Dejte hlasu přesvědčivost

V současné době jsou telefonické a online rozhovory čím dál běžnější praxí a náš hlas se proto stává středem pozornosti a současně nástrojem k získání si druhé strany, ať už v rámci pohovoru, sjednání obchodní schůzky nebo zajištění či nabídky služeb a zboží. 

Práce s dechem, vokální a paraverbální prvky, jako jsou pomlky, intonace či zabarvení hlasu, toho na vás hodně prozradí. Pokud s hlasem pracujete 

správně, poslouží vám k vytvoření pouta mezi účastníky dialogu, jak osobního, tak i technologicky zprostředkovaného. 

Vynahraďte hlasem fyzickou nepřítomnost

Druhá strana si o nás vytváří obrázek na základě obsahu slov, fyzického projevu a hlasu. Naučte ovládat hlas. Při telefonování to platí dvojnásob. Fyzický aspekt je mimo hru a hlas se stává nejdůležitějším zdrojem informací

Při videohovoru je vizuální kontakt neúplný bez tělesných signálů jako prostředků neverbální komunikace. Důležitý je způsob, jakým se vyjadřujete.

Dýchejte do břicha, dodáte hlasu barvu i rytmus

Zapomeňte na překotnou řeč, monotónní tón a přerývaný dech. Vše vyřešíte zlepšením techniky dýchání. Držení těla má vliv na přívod vzduchu, proto se narovnejte, uvolněte ramena a roztáhněte hrudní koš

  • Zhluboka se nadechněte do břicha. Sílu i barvu hlasu ovlivní plnost nádechu do břicha a vyplnění spodní části plic. Budete znít zcela jinak. 

Hlas umí odhalit emoce

Hlas umí vyjadřovat širokou škálu emocí. Vztek se projeví zrychleným dechem, třesoucím se hlasem, rychlostí řeči a špatnou artikulací. Smutek doprovází stažené hrdlo a obtížný dech. Ve stresu se nám stahují i svaly v okolí hlasivek. 

Proto se naučte s hlasem pracovat, aby nad ním emoce nepřevzaly kontrolu. Jakékoliv rozhodnutí druhé strany se zakládá na racionální i emocionální úvaze. Působivý hlas může evokovat nadšení, zaujetí i vážnost.

Hlas dodá barvitost každé konverzaci

Člověk není robot, a proto je třeba zapomenout na monotónní hlas. Nechtějte znít nudně a nezúčastněně, ale naopak energicky. Dodejte svému vyjadřování elán. Emoce dodají vašemu hlasu intonaci, modulaci a autentickou živost projevu. 

Dejte do hlasu nadšení i motivaci

I úsměv může být slyšet. I po telefonu posluchač po hlase pozná, jestli se mračíte, nebo se naopak smějete. Každou chybu i přeřeknutí zachráníte veselým tónem hlasu. Úsměv zamaskuje i jazykové nedostatky. Tón a dynamika hlasu prozradí vaše nadšení. Dodejte svému hlasu váhu. Přesvědčíte volaného o své motivaci.

Zpomalte a nezahlcujte informacemi

Rychlé tempo řeči vyvolává dojem, že jste pod tlakem a podvědomě se snažíte zkrátit hovor. Uvolněte se a v klidu řekněte, co máte na srdci. Zpomalte tok svých myšlenek i slov a nechte druhé straně prostor informace vnímat a vstřebat. 

Důraz zvýrazní pauzy

Místo vycpávkových slov použijte pauzy. Chvilka ticha na konci věty totiž zdůrazní obsah sdělení. Posluchač si díky pomlce uvědomí, co právě slyšel. Pomlky jsou skvělou příležitostí, jak nabrat dech. Nejedná se o monolog. Když se odmlčíte, dáváte šanci druhé straně, aby se vyjádřila

Pořádně artikulujte

Špatná artikulace je často způsobena nadměrným sevřením čelistí. Správnou artikulaci se lze naučit. Trénujte samohlásky a souhlásky s tužkou mezi zuby, která vás sama dokonale přinutí pořádně otevřít pusu a řádně artikulovat.

Dejte hlasu přesvědčivost

Tenký hlásek a šepot nikoho nepřesvědčí. Musíte znít přesvědčivě, proto nemluvte slabým hlasem a nemumlejte se sklopenýma očima. Aby vás bylo slyšet, musíte prostě mluvit nahlas

Neznamená to křičet při telefonování někomu do ucha, ale mluvit klidně, jasným a srozumitelným hlasem. Pak budete znít sebevědomě, dynamicky a přesvědčivě. Buďte sami sebou, mluvte přirozeně a osobitě. 

 

×

Přihlášení k odběru novinek

Prosím, vyplňte následující informace

Odebírat novinky