Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Průzkum trhu a pre sale v telemarketingu

Telemarketing je jedním z nejefektivnějších marketingových nástrojů pro komunikaci se zákazníky. Díky němu můžete nové klienty získat, existující oslovit i lépe poznat. Podle jejich chování a potřeb zjistit, jaký je potenciál vašich produktů a služeb na trhu. Dnes se zaměříme na pre sale a průzkum trhu. 

Obsah:

 • Marketingové kampaně
 • Jak je to s pre sale
 • 3 fáze pre sale 
 • Jak na efektivní pre sale proces
 • Průzkum trhu
 • Telefonický průzkum
 • Specializované elektronické dotazníky
 • Jak probíhají marketingové průzkumy po telefonu

Marketingové kampaně

Každý osvědčený operátor telemarketingu vede telefonní hovor s lidským přístupem a jasným cílem klienta zaujmout, překonat jeho námitky, nenechat se odradit a umět prodat – nebo zjistit spokojenost klienta v rámci průzkumu trhu

Každá kampaň je pro něj jedinečná a každý spokojený klient jej posouvá dál. Součástí kampaně je možnost využití CRM systému, do kterého jsou zaznačeny relevantní informace o oslovených klientech, které lze dále vyhodnocovat a exportovat.

Jak je to s pre sale

Název pre salepředprodej, vychází z anglického slova sale – prodej či výprodej. Slovo presales se odvozuje od množného čísla sales neboli odbyt či obchodní činnost obecně

Vyladěná pre sale strategie dokáže generovat budoucí příjmy. Pre sale je tedy proces či soubor aktivit, které firma vykoná směrem k potenciálnímu zákazníkovi ještě předtím, než s ním uzavře obchod a zahrnuje:

 • hledání a vyhodnocování leadů – potenciálních klientů, kteří projevili zájem 
 • produktový průzkum nebo průzkum služby
 • průzkum trhu
 • datovou analýzu
 • přípravu call skriptů
 • zjištění potřeb zákazníků 
 • objevení řešení jejich problémů
 • tvorbu jedinečných prodejních argumentů
 • formulaci a návrh obchodu nebo dohody

3 fáze pre sale 

 • discovery – nalezení potenciálních zákazníků
 • preparation – vymyšlení způsobu, jak klienty zaujmout
 • demonstration – představení produktu nebo služby

Až následujícím krokem je uzavření obchodu, které náleží obchodnímu týmu. Cílem pre sale je udělat maximum pro to, aby měl marketingový a obchodní tým skvělou startovací pozici s šancí zdárně uzavřít obchod. Cílem je také získané zákazníky a klienty udržet, aby spolupráce neskončila jednorázově.

Jak na efektivní pre sale proces

 • fungující firemní kultura vzájemného respektu a spolupráce
 • jasně definované procesy krok za krokem
 • jasně definované role a odpovědnost jednotlivců
 • otevřená komunikace v týmech a mezi nimi

Průzkum trhu

Díky průzkumu trhu telefonní operátoři zjistí povědomí o vaší společnosti nebo značce, spokojenost vašich klientů s poskytovanými službami či produkty, nebo účinnost reklamní kampaně

To vám pomůže při přípravě a plánování budoucích marketingových aktivit i uzavírání obchodů. Poznáte své klienty a jejich názory, zjistíte potenciál svých produktů či služeb a získáte zákazníkovu zpětnou vazbu.

Telefonický průzkum

Pokud potřebujete lépe poznat potřeby i názory svých klientů, je telefonický průzkum tou nejvhodnější formou. Jeho hlavní výhodou je adresnost a možnost flexibilně reagovat na poznatky a zkušenosti vašich klientů přímo během telefonického hovoru. 

Telefonický průzkum je vhodný i v případě, že plánujete uvést na trh nový produkt či službu a chcete dopředu vědět, jakou lze očekávat odezvu.

Specializované elektronické dotazníky

Pro každou kampaň vždy připravují telemarketingoví odborníci specializované elektronické dotazníky pro přehledné zapisování údajů z telefonických hovorů podle vašich představ a požadavků. 

Po ukončení průzkumu dostanete kompletní databázi dotazovaných subjektů, přehledné reporty, statistiky a analýzy. Průběžné zasílání reportů ve vámi zvolených termínech je samozřejmostí.

Jak probíhají marketingové průzkumy po telefonu

Průzkum trhu, marketingový průzkum a marketing tvoří základ moderních obchodních aktivit. Marketingový výzkum se provádí pro průzkum spotřebitelského marketingu B2C, mezi podniky B2B, nebo jde o metodický kvalitativně marketingový průzkum a výzkum

V call on me vám vytvoříme, správně formulujeme a datově připravíme otázky a odpovědi pro telemarketing a jeho zpracování. Telefonním hovorem provádíme systematickou a objektivní identifikaci, sběr dat a po výstupní analýzy i dokumentaci

 

×

Přihlášení k odběru novinek

Prosím, vyplňte následující informace

Odebírat novinky