Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

5 tipů pro úspěšný teambuilding

Teambuildingový program je stále častěji součástí zasedání a konferencí v mnoha firmách. Podle výzkumů mají teambuildingové aktivity pozitivní dopad na výsledky zaměstnanců, ale až třetina z nich teambuilding vyloženě nesnáší. Proto vám přinášíme pár ověřených tipů pro úspěšnost dalšího setkání.

Obsah:

 • Co je to teambuilding
 • Hlavní význam akce
 • Výhody teambuildingu
 • Zaměření firemního setkání
 • Délka konání a počet lidí v týmu
 • Kde uspořádat teambuilding 
 • Naplánujte akci na pracovní dobu
 • Zapojte se do dobrovolnictví
 • Podpořte spolupráci více než soutěživost
 • Zaměřte setkání na všechny
 • Zvolte správnou aktivitu

Co je to teambuilding

Slovo teambuilding vzniklo spojením dvou anglických slov, „team“ neboli tým a „building“ tedy budování. Jde o prostředek rozvoje a vzdělávání mimo pracoviště, zaměřený na tvorbu a rozvoj týmu, týmové spolupráce a na trénink týmových schopností a dovedností – jako je komunikace, spolupráce a společné překonávání překážek. Často se využívá u vyššího a středního managementu, projekčních týmů, pracovních kolektivů s nutností každodenní spolupráce.

Hlavní význam akce

Teambuilding slouží pro navázání osobního vztahu a spolupráce. Dokáže stmelit pracovníky dohromady tak, aby ve firmě fungovali jako skutečný tým, dovedli mezi sebou komunikovat, vzájemně si naslouchat a společně řešit krizové situace i potíže. Rozvíjí kreativitu a komunikační schopnosti a učí skupinu lidí pracovat efektivněji a produktivněji, a to vše v dobré náladě a pozitivní atmosféře.

Výhody teambuildingu

Hlavní předností teambuildingu je jeho zaměření na osobnostní rozvoj, který má na rozdíl od jiných vzdělávacích programů mnohem výraznější vliv na chování zaměstnanců i firemních týmů. Přenos znalostí a dovedností je přirozenější než u přednášek. Při akci si mohou účastníci otestovat nové zkušenosti v praxi. Dají se využívat interaktivní metody, hrát hry, řešit modelové situace a různé úlohy.

Zaměření firemního setkání 

 • Týmová komunikace a vzájemné naslouchání.
 • Efektivní rozdělování týmových rolí.
 • Synchronizace a spolupráce členů týmu.
 • Rozvoj schopnosti flexibility a optimální práce s časem.
 • Budování a vznik nových i prohloubení stávajících vazeb.
 • Celkové posílení vzájemné důvěry mezi členy týmu.

Délka konání a počet lidí v týmu

Teambuilding je vhodný pro skupinu 8 až 12 osob. Pokud jde o větší firmy, je třeba tvořit skupiny. Díky tomu se zapojí všichni členové týmu, a ne jen pouhá část. Délka konání se v závislosti na stanovených cílech doporučuje 2 až 3 dny.

Kde uspořádat teambuilding 

Teambuilding pořádejte mimo pracoviště a nejlépe venku. Zaměstnanci se poznají z jiného úhlu pohledu a v jiném světle. Spolupracovníci se jinak znají jen z kanceláře, porad a obchodních jednání, mnozí komunikují jen telefonicky nebo elektronicky. Díky teambuildingu se nadřízení a podřízení setkají „na stejné úrovni“. Důraz se klade také na dynamiku a uvědomění si role.

 1. Naplánujte akci na pracovní dobu

Jen málokdo si ochotně udělá čas po večerech nebo o víkendu na povinnou pracovní akci, proto si teambuildingovou aktivitu naplánujte v rámci pracovní doby. Nezapomeňte zkontrolovat rozvrh dovolených. Pro společné stravování si důkladně předem zjistěte, kdo je vegetarián, vegan nebo má potravinovou intoleranci či alergii

 1. Zapojte se do dobrovolnictví

Snažte se spojit příjemné s užitečným a podívejte se v okolí po dobrovolnických projektech a příležitostech. Lidé mají tendenci mít dobrý pocit z času stráveného pomáháním druhým. Utužíte kolektiv a zpestříte si firemní PR. Vytvořte si plán dobrovolnických směn. Pokud se všichni spojí, mohou soutěžit za výhru s přidanou hodnotou. Díky tomu bude teambuilding úspěšný.

 1. Podpořte spolupráci více než soutěživost

Někteří lidé nejsou vůbec soutěživí. Tyto aktivity je stresují, frustrují, nebo dohánějí ke vzteklým reakcím. Pokud je teambuildingová aktivita založená na soutěžním prvku, všichni zúčastnění se budou soustředit opravdu jen na vítězství, což může nadělat více škoda než užitku. Zorganizujte raději něco, co zaměstnance povzbudí ke spolupráci při řešení problému

 1. Zaměřte setkání na všechny

Někdo rád běhá maraton, jiný sjíždí vodu. Spousta lidí však nedokáže ani jedno. Ať už je to kvůli věku, zdraví nebo fyzické kondici, dejte pozor na to, abyste omylem část týmu rovnou nevynechali, což je přesný opak toho, co chcete akcí dosáhnout. Vezměte v úvahu fyzickou náročnost aktivit a zdatnost jednotlivých zaměstnanců. Skupinový výlet do přírody poslouží stejně dobře jako maratonská štafeta.

 1. Zvolte správnou aktivitu

Pokud jde o mladý tým, zkuste horolezecká nebo trampolínová centra v okolí a domluvte si speciální program. Hlavně pro muže je vhodný laser game či paintball. Pro různorodý tým je lepší logická a interaktivní úniková hra. Každý může pomoci k nalezení klíčů a indicií. Úkoly, šifry a hádanky prověří u všech hráčů schopnost improvizace a spolupráce

Vyrazit můžete i na výlet do přírody na úklid lesa. Stačí rozdat pytle s rukavicemi, udělat něco dobrého pro naši planetu a společně les trochu uklidit. K tomu můžete vymyslet pár soutěží

Můžete si také rozdělit role a natočit krátký amatérský film. Pod vedením profesionálů to zvládnete třeba s brněnskou agenturou MotivP. Nakonec si to můžete pustit třeba při slavnostní premiéře s podobou letního kina.

 

×

Přihlášení k odběru novinek

Prosím, vyplňte následující informace

Odebírat novinky