Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Komunikační typy. Staňte se mistry komunikace 

Pokud dokážete rozeznat správný komunikační typ člověka a naladíte se na něj, vzájemně pochopíte, co si chcete sdělit. K tomu, aby se dva lidé domluvili, nestačí jen mluvit stejnou řečí. Jak komunikovat s lidmi s odlišnou povahou, než máte vy? Zkuste najít společnou řeč. Najděte rovnováhu mezi prosazováním a vstřícností. 

Obsah:

 • Co potřebujete vědět
 • Komunikační typy
 • Analytický typ
 • Přátelský typ
 • Expresivní typ
 • Řídící typ
 • Pozor na vyhraněné typy
 • Typy komunikace
 • Jak s typologií pracovat

Co potřebujete vědět

Náš komunikační typ je vrozený. Můžete s ním však i pracovat a zdokonalovat jej. Každý komunikační typ má trochu jiný komunikační kanál. Na základě tohoto typu se rozhodujeme, učíme, chováme, vyjadřujeme a máme odlišné potřeby. Nesoulad v komunikaci je zdrojem problémů v partnerských, přátelských i pracovních vztazích. Pocit nepřijetí je dán z velké části právě rozdílem komunikačních typů.  

Komunikační typy

Rozdělení na komunikační typy vychází z psychologie a jde o aplikaci typologie osobnosti na komunikaci. Už Hippokratés identifikoval 4 typy osobnostiflegmatik, cholerik, sangvinik a melancholik. Podobně rozlišujeme i 4 komunikační typy a každý z nich má své slabé a silné stránky. Ideální kombinace neexistuje a každý člověk vyniká v různých věcech. Každý z komunikačních typů klade důraz na něco jiného. Na pocit, obraz, rozum či sluch

Analytický typ

Nemá potřebu vést druhé, ani být sám veden. Je tak trochu nezávislý. Pro každý úkol potřebuje jasné a konkrétní zadání. Vyjadřuje se přesně a výstižně a přesně to samé vyžaduje po druhých. Nepřipouští žádné omáčky a kudrlinky. O vyřčených slovech hodně přemýšlí, mluví pomalu a váží každé slovo. Buďte věcní, přesní, systematičtí a struční. Mluvte jako on. Jasně a výstižně.

 • Zaměřuje se spíše na úkoly více než na vztahy s lidmi
 • Je přemýšlivý, systematický, pečlivý a pozorný v orientaci na fakta 
 • Umí objektivně posoudit a analyzovat problémy
 • Potřebuje mít pravdu a věnuje dostatek času tomu, aby ji prokázal
 • Vyžaduje precizní organizaci a struktury
 • Vyjadřuje se přesně a výstižně, což vyžaduje i od jiných
 • Vyhýbá se týmové spolupráci a preferuje individuální činnost
 • Pokud je hodně soustředěný, nereaguje na své okolí a umí být velmi kritický
 • Je velmi obezřetný při přijímání rozhodnutí
 • Pod tlakem má tendenci se stáhnout, jednat neústupně a tvrdošíjně

Přátelský typ

Rád přenechá zodpovědnost těm druhým. Má snahu lidem pomáhat a vycházet jim vstříc. Rozhoduje se na základě pocitu, emocí a intuice. Vaše názory nevyvrací, spíše je rozvádí a nabízí další možnosti. Vyplatí se ho bedlivě poslouchat. Vyžaduje přátelské a přívětivé jednání, jinak má tendenci vyhýbat se tlaku. Dejte mu čas na rozhodnutí a vzájemně se ujistěte o porozumění.

 • Je přátelský a snadno navazuje vztahy 
 • Je to týmový hráč, který umí naslouchat 
 • Snadno přijme úkoly, ale nerad říká druhým, co mají dělat
 • Touží po uznání a přátelství 
 • Nemá rád konflikty a rizika
 • Potřebuje bezpečné zázemí a organizované pracoviště
 • Potřebuje čas na rozhodnutí 
 • Obává se změn a nejistoty
 • V stresu je nerozhodný a raději se podřídí
 • V přátelském prostředí je obrovským přínosem a minimalizuje stres v týmu

Expresivní typ

Jde o živý, emotivní a vůdčí typ s výraznou gestikulací a mimikou, který chce motivovat, zaujmout a strhnout lidi. Nemá problém přijmout zodpovědnost. Občas reaguje prudce a unáhleně, proto rozhovor musíte řídit, jinak si zabere veškerý prostor a čas pro sebe. Použijte silné argumenty a jasné požadavky. Vždy ale dejte prostor jeho nápadům, protože tím můžete hodně získat. 

 • Vycítí náladu i emoce druhého a umí ho oslovit
 • Umí dobře jednat s lidmi
 • Je velmi otevřený a nadšený pro věc
 • Je kreativní a má spoustu nápadů
 • Je spontánní a má smysl pro humor 
 • Je přesvědčivý a umí motivovat
 • Nesnáší rutinu ani složité a detailní úkoly
 • Je plný pochyb, když o něj druzí neprojeví zájem
 • Potřebuje obdiv a uznání
 • Rád generalizuje a přehání 
 • Pod tlakem má sklony k sarkasmu a ironii 

Řídící typ

Jde o ambiciózní, soutěživý a vůdčí typ orientovaný na cíl. Chce mít hlavní slovo a řídit rozhovor. Snadno vás dostane tam, kam potřebuje. Vždy musíte mít jasno, co je cílem vaší komunikace a využívat fakta i logické argumenty. Nemusí být však vždy na řídící pozici. Pokud mu dáte úkol, dokáže si jej perfektně zorganizovat a splnit. 

 • Je soutěživý a s potřebou vyhrávat
 • Chce řídit a vést
 • Pečlivě plánuje
 • Jedná rychle a rozhodně
 • Je cílevědomý a má správný tah na branku 
 • Je zaměřený na plnění úkolů
 • Je orientovaný na výsledky
 • Nesnáší nerozhodnost, neefektivní činnosti a zbytečnou práci
 • Někdy je až netrpělivý a necitlivý k potřebám druhých
 • Ve stresu si uzurpuje moc a je až nezdravě kritický

Pozor na vyhraněné typy

Poker face – poslouchá vás bez výrazu ve tváři, nereaguje, dívá se mimo vás a budí dojem, že vás vůbec neposlouchá. Opak je ale pravdou. Vyslechněte si jeho názor. 

Manipulátor vás dostane přesně tam, kam sám potřebuje. Nechá vám žádný kousek prostoru. Nenechte se svést z cesty. Dejte mu fakta a argumenty a totéž získáte. 

Mluvka – zavalí vás přívalem slov, emocí a gest, ve kterých se ztrácíte. Musíte se prosadit a nenechat se umlčet. Když ho zvládnete usměrnit, může být i přínosem. 

Ozvěna – vždy s vámi souhlasí a klame tělem. V podstatě vůbec nevíte jak zjistit, co si doopravdy myslí. Pokud si získáte jeho důvěru, můžete dostat i cenné informace. 

Typy komunikace

Verbální komunikace – zahrnuje slova, která říkáte a slyšíte osobně, po telefonu nebo při videochatu. Jde tedy o to mluvit i poslouchat.

Neverbální komunikace – vnímání beze slov z řeči těla, gestikulace, tónu hlasu, pohybu v prostoru, stylu oblečení, prezentace i celkového vystupování. 

Písemná komunikace – přenos informací prostřednictvím textu přes emaily, různé zprávy a texty. Psaní bez chyb a ve správné stylizaci je pro úspěch zásadní.

Vizuální komunikace – použití obrázků, tabulek či grafů ke sdělení informací třeba při prezentaci a vizualizaci dat. Design vypovídá o hodnotách značky i společnosti.

Jak s typologií pracovat 

Znalost typologie je návodem, jak uspět v jednání s velmi odlišnými osobnostmi. Je třeba změnit myšlení. Neříkejte si, on je tak jiný nebo divný. Hledejte na druhých jejich přednosti a ty v nich pěstujte. Přizpůsobte svůj projev danému typu. Osvojte si schopnost říci stejnou věc různým způsobem odlišným lidem. 

×

Přihlášení k odběru novinek

Prosím, vyplňte následující informace

Odebírat novinky