Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Umění úspěšné komunikace v byznysu

V současné době jsme přehlceni informacemi, které je třeba filtrovat. Je jen na nás, co si vybereme a co budeme sledovat, protože všechny informace se prostě vstřebat nedají. Proto se dnes podíváme na umění komunikace. Proč, jak, s kým a o čem komunikovat? Máme pro vás tip na komunikaci, knihy i aplikace. 

Obsah:

 • Charakteristika umění komunikace
 • Jak dosáhnout umění efektivní komunikace
 • Základní komunikační typy
 • Vyhraněné komunikační typy
 • Ovládnutí umění prezentace vlastních myšlenek
 • Umění řešení obtížných komunikačních situací
 • Umění řešení obtížných komunikačních situací
 • Zvládnutí obchodních dovedností
 • Knihy, které vás učí jak komunikovat, naslouchat a porozumět
 • Aplikace pro lepší soustředění a snížení stresu 
 • Aplikace pro lepší komunikaci

Charakteristika umění komunikace

Komunikační dovednosti jsou základem měkkých dovedností. Potřebujeme je při jednání s lidmi na pracovní, přátelské i partnerské úrovni, naživo i online. Umění jednat s lidmi je klíčem k úspěchu, řešení problémů, řízení projektů i řízení sama sebe. Správná komunikace nám pomůže efektivně spolupracovat v týmu, získat a přesvědčit klienta či obchodního partnera, vyjasnit si i udržet dobré vztahy. 

Jak dosáhnout umění efektivní komunikace

Efektivní komunikace je cestou, jak si porozumět s kolegy v pracovním týmu, podřízenými i obchodními partnery. Je nezbytná pro úspěšné jednání. Musíme umět rozklíčovat komunikační bariéry, aktivně naslouchat a jasně a stručně se vyjadřovat. Znalost různých komunikačních stylů lze využít k naladění se na partnera a pak se přizpůsobit jeho stylu komunikace. Naučte se opravdu vnímat toho, s kým mluvíte. 

Základní komunikační typy

 • Analytický typ – bez potřeb vést druhé a být veden, zásadní je úkol s jasným a konkrétním zadáním, vyjadřuje se přesně a vyžaduje to po druhých. Na místě je věcnost a systematičnost. Mluvte stručně, jasně a výstižně.
 • Přátelský typ – přenechává zodpovědnost druhým, má tendenci vyhýbat se tlaku, lidem pomáhá a vychází vstříc. Platí na něj přátelské a přívětivé jednání. Nenuťte ho do rychlých rozhodnutí a ujistěte sebe i jeho, že vám porozuměl.
 • Řídící typ – ambiciózní, soutěživý a vůdčí typ orientovaný na cíl. Má snahu rozhovor řídit a chce mít hlavní slovo. Musíte mít vždy jasno v cílech probíhající komunikace. Důležitá jsou zejména fakta a logické argumenty.
 • Expresivní typ – živý, emotivní, s vůdčími sklony, rád přijímá zodpovědnost, má výraznou gestikulaci a mimiku, chce motivovat a strhávat lidi, občas reaguje prudce a unáhleně. Rozhovor musíte řídit, dávat přesné argumenty a jasné požadavky. Dejte však prostor i jeho nápadům a nepřehlížejte ho.

Vyhraněné komunikační typy

 • Poker Face – poslouchá bez hnutí brvou, je bez výrazu v tváři, nereaguje a dívá se mnohdy mimo vás. Vyvolává dojem, že vůbec neposlouchá. 
 • Manipulátor – nenechá vám absolutně žádný prostor a manévruje vás přesně tam, kam sám potřebuje. 
 • Upovídaný – zavalí vás přívalem slov, emocí a gest, postupně se ztrácíte a nechápete, o čem je řeč. Pokus cokoliv říct je předem odsouzen k nezdaru. 
 • Ozvěna – za každých okolností s vámi souhlasí a v podstatě absolutně nemáte možnost zjistit, co si doopravdy myslí.

Ovládnutí umění prezentace vlastních myšlenek

Umět prezentovat myšlenku je klíčem pro její pochopení i prosazení. Sdělte, proč ji prezentujete, a co a jakou myšlenku předkládáte. Dejte si práci s přípravou obsahu prezentace, zapracujte na nervozitě i udržení kontaktu s komunikačním partnerem. Dbejte na srozumitelnost, strukturu a vizualizaci. Posluchače vtáhne do děje poutavý příběh. Naučte se vést diskusi, odpovídat na otázky a vyvracet námitky. 

Umění řešení obtížných komunikačních situací

Naučte se řešit náročné komunikační situace a přijímat kritiku s chladnou hlavou. Nevyhýbejte se konfliktům, dejte komunikačnímu partnerovi prostor a nemanipulujte okolí. Pracujte na svých nevhodných návycích. Učte se zvládat své emoce i emoce komunikačního partnera. Jednejte asertivitě, vyjednávejte, respektujte partnera a předcházejte konfliktům. Důvěřujte si a prosaďte se díky umění komunikace.

Zvládnutí obchodních dovedností

Umění nabízet, prodávat a udržovat dlouhodobý vztah s klientem je situační umění komunikace. Musíte umět vysvětlit logiku a benefity každého rozhodnutí, získat na svou stranu investora, přesvědčit nadřízeného, poznat kdy naslouchat a kdy převzít iniciativu, nebo umět odhadnout potřeby a přání klienta. Byznys stojí na umění naslouchání, porozumění a představení správné myšlenky

Knihy, které vás učí jak komunikovat, naslouchat a porozumět

 • Umění úspěšné komunikace – Andreas Basu Liane Faust – příklady i návody 
 • Jak získávat přátele a působit na lidi – Dale Carnegie – světový bestseller
 • Mluvte jako mluvčí – David Šimurka – cvičení pro zlepšení mluveného projevu
 • Radikální otevřenost – Kim Scott – zkušenosti s vedením týmů Silicon Valley 
 • Probuzený milionář – Joe Vitale – jak proměnit sny v realitu 
 • Umění dostat v každé debatě za pravdu – Arthur Schopenhauer – Eristická dialektika
 • Řeč těla a umění komunikace – Jaroslav Pech – o propojení chování a slova
 • Zbraně vlivu – Robert B. Cialdini  – o podstatě lidského chování 

Aplikace pro lepší soustředění a snížení stresu 

Aplikace Snooz uspí emaily a zobrazí je až v den, kdy je můžete vyřídit a nemusíte se jimi stresovat. Správce hesel LastPass si pamatuje přihlašovací údaje do služeb a aplikací a vy si jen kliknutím vyberete, kam se přihlásíte. Hesla jsou v bezpečí, na jednom místě a nejsou stejná. Playlisty na Spotify usnadní díky vybrané hudbě soustředění. Aplikace Noisly nabízí zvuky deště, šumění lesa i praskání ohně.

Aplikace pro lepší komunikaci 

Aplikace Asana umožňuje plánovat projekty, definovat úkoly, komunikovat s členy týmu a sledovat postup projektů. Podobná je bezplatná aplikace ProjectLibre navazující na neudržovaný software OpenProj. Bezplatná verze Freshservice nabízí služby Helpdesku. Pro správu sociálních sítí je vhodný třeba Sprout Social a pro správu lidských zdrojů OrangeHRM fungující jako Open Source. Pro vytváření on-line průzkumů je užitečný nástroj Zoho Survey s podporou emailových kampaní.

×

Přihlášení k odběru novinek

Prosím, vyplňte následující informace

Odebírat novinky