Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Telemarketing vs. telefonní komunikace

Telefonní komunikace není to samé, co telemarketing. Víte, jaký je mezi nimi rozdíl a jak ho správně využít? Poradíme vám. Bez dokonale zvládnuté komunikace to ale nepůjde.

Obsah:

  • Není callcentrum jako callcentrum
  • Telemarketing a call centra
  • Telefonní komunikace
  • Výhody telefonní komunikace
  • Jak se připravit na telefonní komunikaci
  • Telefonní komunikace v Call on me

 

Možná vás překvapí, že v anglicky mluvících zemích a velkých korporacích nemá slovo telemarketing zdaleka tak neblahé jméno jako u nás. Používá se běžně a je také lépe přijímáno. V České republice si telemarketing získal jakési stigma podomního prodejce. Stejně jako jiné profese, musí se umět a provádět správně. Proto je často mnohem lepší, svěřit ho do rukou profesionálů

Není callcentrum jako callcentrum

Proto je důležité vybírat profesionální callcentrum. V Call on me s.r.o. se snažíme svým klientům vysvětlovat, že se od tradičních callcenter opravdu velmi lišíme. Zaměřujeme se hlavně na komunikaci a snažíme se po telefonu komunikovat zcela odlišně

Jak rozdíl mezi telemarketingem a telefonní komunikaci chápeme my? Pokud si představíte při vyslovení slova telemarketing nebo callcentrum rozsáhlé kancelářské prostory openspace s telefonními operátory namačkanými do řad těsně vedle sebe, kde jeden druhého překřikuje, možná tomu tak na většině míst ještě je. U nás je to ale jinak. Skloubili jsme zkušenosti z velkých callcenter s rodinnou firmou.

 

Telemarketing a callcentra

Telemarketingové společnosti se často soustředí na objem, vyhledávají dlouhodobé zakázky pro vysoký počet operátorů. Důleitá je jednoduchá nabídka a snadné rozhovory. Soustředí se na nabídky levnější energie do domácnosti, výhodnější telefonní tarify nebo připojení internetu. Pobídky takových kampaní jsou všechny postaveny na jediné emoci, tedy kupte teď a tím ušetříte. U těchto projektů nelze vystavět logiku volání na zjišťování potřeb a definici hodnoty produktu pro klienta. To klade na operátory callcenter specifické nároky na rychlost a snížení nákladů. 

Telefonní komunikace

Výše popsaný přístup se ale vůbec nehodí pro oblast B2B. Pokud chcete připravit nabídku jiným, zejména malým a středním firmám, potřebujete k tomu zcela odlišnou strukturu hovoru. Pro tuto službu se mnohem více hodí proces telefonní komunikace. Stavba telefonního hovoru je postavena na zjištění potřeb daného klienta a vhodné nabídce řešení. Telefonní operátor musí být skutečný profesionál. 

Výhody telefonní komunikace 

  • Telefonní operátor musí při telefonní komunikaci disponovat schopností porozumět tomu, co nabízí. Jde často o technické znalosti produktu nebo služby
  • Musí být schopen během telefonování bravurně improvizovat, odklonit se od původního skriptu a profesionálně vést odborný hovor

Výše popsané schopnosti však žádný telefonní operátor nezíská za týden školení. Jde o dlouhodobou praxi a hodiny telefonních hovorů vedené při dlouhodobé spolupráci se zkušenými lektory. Vyžaduje to neustálé studium a disciplínu.

Jak se připravit na telefonní komunikaci

Velmi často je nutné, nastudovat si obor klienta. Pak se operátor před telefonováním na rozhovor musí minimálně ještě krátce připravit a oživit si webové stránky společnosti, do které bude právě volat. Někdy také nějakou dobu hledá kontakt na toho správného člověka, který je kompetentní k tomu učinit rozhodnutí. Jindy musí být schopen pochopit, co má vlastně nabízet a na druhé straně zase pochopit, co daný klient přesně potřebuje. 

Telefonní komunikace v Call on me

Pro operátory v Call on me není prvotní prioritou čas a objem provolaných kontaktů, ale kvalita telefonní komunikace. Naši profesionální telefonní operátoři se umí dostat ke svému cíli v podobě kompetentní osoby klidně od recepce i asistentky, která filtruje hovory svého nadřízeného. Disponují i schopností najít si vhodného člověka na podobné funkci, pokud je to potřeba. Souhrnnou vlastností našich telefonních operátorů je individuální flexibilita při každém telefonním rozhovoru.

 

×

Přihlášení k odběru novinek

Prosím, vyplňte následující informace

Odebírat novinky